Friday, 19th of April 2013
  9h30 AM — 6h00 PM (+socializing)
    Stayokay Arnhem
      Diepenbrocklaan 27
        6815 AH Arnhem

Navigation

Versies en performance

By H.Merijn Brand (‎Tux‎) from Amsterdam.pm , perl6.pm
Date: Friday, 19 April 2013 12:50
Duration: 10 minutes
Target audience: Any
Language: Nederlands


Naast de steeds terugkerende vraag "Welke CPAN module lost mijn probleem op?" speelt ook de vraag welke dat efficiënt doet.

Voor XML parsing is een heel erg groot aanbod. Dat maakt de keuze moeilijker dan als er slechts één of twee modules zijn die doen wat je zoekt.

Voor het parsen van CSV bestanden zijn twee goede modules beschikbaar: Text::CSV en Text::CSV_XS. De eerste gebruikt de tweede als die is geïnstalleerd omdat de _XS versie ongeveer 100 maal zo snel is als de pure-perl (_PP) versie.

Maar is dat ook wel (altijd) zo? Is die claim ook geldig als er een andere versie van perl wordt gebruikt dan waarin de auteur ontwikkeld? Of is elke versie van de module in alle versies van perl wel even snel?

Getoond worden een aantal grafieken die laten zien wat de invloed van versies is op de doorvooer. Met wat uitleg natuurlijk


Attended by: Leo Mulders (‎awkward‎),