Friday, 19th of April 2013
  9h30 AM — 6h00 PM (+socializing)
    Stayokay Arnhem
      Diepenbrocklaan 27
        6815 AH Arnhem

Navigation

Perl Desktop Applications

By Johan Vromans from Amsterdam.pm, NL.pm, Groningen.pm
Date: Friday, 19 April 2013 11:15
Duration: 45 minutes
Target audience: Intermediate
Language: Nederlands
Tags: cpan dependencies install modules packaging


Al vanaf de eerste release in 1987 heeft Perl een rol van betekenis gespeeld op het gebied van systeembeheer, web site backends, en web toepassingen. De laatste tientallen jaren zien we echter een sterke toename van desktop-applicaties, en niet enkel op Microsoft Windows en OSX platforms, maar ook op Linux. Ook typische smartphone applicaties op iOS en Android behoren tot die categorie. Perl is merkwaardigerwijs vrijwel geheel afwezig in dit belangrijke en sterk groeiende marktsegment.

Er zijn verschillende verklaringen voor dit fenomeen. Bijvoorbeeld, het succes van Perl als een cross-platform scripting taal heeft de aandacht van andere toepassingsgebieden afgeleid. Maar er is meer, veel meer.
Deze presentatie onderzoekt aan welke eisen een moderne ontwikkeltool moet voldoen teneinde volwaardige desktop-applicaties te kunnen ontwikkelen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal duidelijk worden gemaakt welke tekortkomingen, valkuilen en andere problemen Perl op dit gebied heeft. Gelukkig zijn er ook oplossingen en één ervan zal uitgebreid aan de orde komen.

Perl kan de last van het verleden afschudden, maar niet zonder pijn. Bereid je voor op enkele onthutsende conclusies.


Attended by: Leo Mulders (‎awkward‎),