Za, 14 april 2012
 9h30 — 18h00 (+naborrelen)
  Binckhorstlaan 172
   Den Haag

Navigation

Grotendeels Nederlands, wat Engels

De taal kiezen blijft een eeuwig dilemma: het is altijd leuk om Perl-gebruikers uit de hele wereld te ontmoeten en naar hun ideeën te luisteren, en als het allemaal in het Nederlands gaat, zal toch best wat langs ze heen gaan.

Maar aangezien een groot deel van alle Perl-evenementen en online-activiteiten al in het Engels zijn, proberen we dit toch als een plek te behouden waar Nederlandstaligen in hun eigen taal presentaties kunnen houden en beluisteren.

Hou het dus Nederlands, als je het spreekt...

Onze benadering is daarom dat iedereen die Nederlands als moedertaal spreekt of zich er tenminste met gemak van kan bedienen aangemoedigd wordt dat ook te doen. Bijdragen van andere sprekers in het Engels blijven natuurlijk ook evengoed welkom.