Amsterdam.pm

Hoe ziet mijn data er van binnen uit

By H.Merijn Brand (‎Tux‎) from Amsterdam.pm , perl6.pm
Date: Friday, 6 March 2009 14:25
Duration: 20 minutes
Target audience: Any
Language: Nederlands
Tags: data::dumper data::peek debug


Het achterhalen van fouten in een programma, of debuggen, behelst vaak het dieper ingaan op wat er nu werkelijk is opgeslagen in de variabelen die worden gebruikt in het programma.

Hiervoor zijn op CPAN een groot aantal modules beschikbaar, naast de reeds bekende debuggers. Deze modules bieden de mogelijkheid om dieper in de variabelen te kijken, of na te gaan of deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ik zal proberen een kort overzicht te geven van de meest bekende of best bruikbare modules, en proberen aan te geven in welke situaties deze het meest van toepassing zouden kunnen zijn


Attended by: Henry Snoek, Juerd Waalboer,